Sydafrikas historia är rik
Sydafrikas historia är rik

Sydafrikas historia

Sydafrika har idag väldigt mycket lämningar ifrån gamla boplatser som har debiterats till fyra miljoner år. Under åren efter Kristi fördelse så kom landet att utvecklas till ett avancerat boskapsskötarområde.  Man började då också utveckla gruvdriften och detta var först och främst koppargruvor.  Under denna tid började man också utveckla handeln och man börja utveckla den med andra områden i Afrika. Området var på väg mot en blomstrings period kolonisatörerna anlade till Sydafrika år 1652. Det var holländare som var först och dem anlade Kapstaden år 1654. Men det var inte bara holländare som var intresserade av landet utan snart blev även tyskar och fransmän intresserade av området.

De europeiska kolonisatörerna använde det svarta ursprungsfolket som tvångsarbetare på stora jordbruk eller exporterade dem som slavarbetskraft. Man använde alltså det svarta ursprungsfolket till gratis arbetskraft.

Det vita var hela tiden i minoritet under denna tid. Detta var för dem hade mycket bättre beväpning och organisering så dem kunde lätt hålla ursprungsbefolkningen i schack.

När 1700-talet började steg England fram som den mest inflytelserika kolonialmakten och det gjorde att dem fick övertag i Sydafrika. Män engelskmän behandlade iallafall den svarta ursprungsbefolkningen bättre än vadå både tyskarna, fransmännen och holländarna hade gjort, men de var också ute efter att exploatera ursprungsbefolkningen som nu sattes in som billigare arbetskraft i gruvor där man på 1800- talet gjorde rika mineralfyndigheter. Man hittade då bland annat guld och diamanter.  I och med att engelskmännen skaffade makt över flera områden i Sydafrika så bestämde dem sig för att slå ihop flera närliggande kolonier så det skulle bli lättare för dem att administrera området.  Det var nu dagens Sydafrika såg sitt ljus.

Holländarna som var de äldsta kolonisatörerna i Sydafrika började protestera emot engelskmännens dominans och det var detta som var början till boerkriget år 1899-1902 där Boerna besegrades av dem mycket överlägsna engelsmännen.  Det var under denna veva engelsmännen inrättade de första kända koncentrationslägren. Under de båda världskriget så deltog Sydafrika som medlem på det brittiska samväldet på Storbritanniens sida.  Det var samtigit som allt detta hända som man införskaffade apartheidsystemet vilket innebar att de svarta fråntogs rättigheterna av att äga jord. Dem skulle också arbeta betydligt billigare och dem hade begränsad rörelsefrihet inom deras egna land.

Bland den svarta befolkningen byggdes ett bättre organiserat motstånd upp. Den största morståndsrörelsen hette ANC och den leddes av Nelson Mandela. Men Mandela dömdes år 1963 till livstids fängelse, men trotts att han fick fängelse fortsatte motståndskampen. Men senare bestämde man att frige Mandela år 1990 och ANC inledde därefter förhandlingar med regieringen vilket ledde till ett successivt upphävande av raslagarna.

Idag bor fortfarande många av den svarta ursprungsbefolkningen i kåkstäderna i Sydafrika. Men med tiden har det börjat förbättras och splittringen mellan de svarta och vita har blivit allt bättre.

www.sydafrikaresor.se
Vår mest populära resa till Seychellerna! Denna prisvärda resa ger er möjlighet att...
www.sydafrikaresor.se
Kombinationen av pulserande Kapstaden, utsökta viner i Stellenbosch och spännande djur...
©2024 Allt om Sydafrika